عن المركز / تاريخنا

August, 2018 3 Entries
21, Tuesday
Job Created
Details
Loss Type: A/C Leak
Loss Territory: Texas
Start Date: 08/22/2018
Job Edited
Details
Project Manager: Marlyn
Supervisor: Carol
22, Wednesday
Job Edited
Details
Extraction Type: Carpet Heavy
Water Category: 4
No. Of Tech: 6
Est. Complation: 09/01/2018
New Job To Do
Details
Employee: Sam
To Do: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam nisi nulla, viverra quis felis sit amet, lacinia feugiat odio. Aliquam sed orci elementum, volutpat dolor eget, venenatis nunc
New Job To Do
Details
Employee: Jones
To Do: Proin sit amet aliquet neque, eget sagittis nunc. Proin convallis lectus quis volutpat pharetra. Donec quis ultrices eros. Ut eget mi faucibus.
Pschrometrics
Temp.: 23 oC
Rh : 42
Comments: Integer nec placerat ipsum. Aliquam id ligula suscipit, ornare dui nec, laoreet tortor.
Room Created
Name: Kitchen
Floor Level : 2
Dimensions: 26 x 11 x 8
23, Thursday
Job To Do Completed
Details
Employee: Sam
Employee Response: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam nisi nulla, viverra quis felis sit amet, lacinia feugiat odio. Aliquam sed orci elementum, volutpat dolor eget, venenatis nunc
Equipment Entry
Details
ID: TW-3232
Name: HEPA 600
Date In: 08/22/2018